Inovatívne učebné pomôcky a učebné osnovy Cirrus Aircraft

Cirrus Approach Portal

Online portál Cirrus Approach na štúdium sa materiálnych častí lietadla je revolučným spôsobom výcviku. Piloti vedia, že zdokonaľovací výcvik má pozitívny vplyv na odbornosť a bezpečnosť pilota, ale je ťažké nájsť si čas na výcvik a zdokonaľovanie. Namiesto jedného alebo dvoch školení ročne sa pilot zaregistruje do programu Cirrus Approach a z ponuky si vyberie kurz, ktorý si chce zopakovať, ktorý je pútavý a interaktívny, a absolvuje ho online z pohodlia domova.

Cirrus iFOM

Pamätáte si na tie suché letové inštruktážne materiály, ktoré sa používali v minulosti? My áno. Spoločnosť Cirrus vytvorila úplne nový študijný materiál - interaktívnu letovú príručku. Viac ako 50 interaktívnych kurzov na dotyk prsta na tablete. Elektronická príručka Letová prevádzka na výučbu letových manévrov je k dispozícii na stiahnutie ako elektronická kniha.

Flight Logger

Máte už dosť zdĺhavých pracovných postupov a množstva papierovačiek pri správe každodennej prevádzky vašej leteckej školy? . Digitálna platforma FlightLogger na riadenie letových škôl je popredným svetovým softvérom, centralizovaným prevádzkovým nástrojom typu "all in one", ktorý sleduje všetko od údržby až po záznamy o výcviku.

Online školenie z domova

Vlastná vzdelávacia platforma pre pohodlné učenie. Aby ste mohli absolvovať kurz so spoločnosťou Cirrus, nemusíte vždy opustiť pohodlie domova. Vďaka nášmu vlastnému portálu môžete študovať priamo z postele.

Online školenie z domova

Vlastná vzdelávacia platforma pre pohodlné učenie. Aby ste mohli absolvovať kurz so spoločnosťou Cirrus, nemusíte vždy opustiť pohodlie domova. Vďaka nášmu vlastnému portálu môžete študovať priamo z postele.

Cirrus Štandardizované učebné osnovy zaručujúce dokonalú znalosť systémov a jednoduché rozšírenie prístrojovej kvalifikácie IR. Samozrejme, teoretická výučba založená na prezentáciách špecializovaných na lietadlá Cirrus. Jednoduchá prístrojová kvalifikácia určená pre súkromných pilotov Competency Based IR.