TYPY VÝCVIKU PILOTOV

Súkromný pilot - licencia PPL(A):

100 hodín teoretickej výučby, 45 hodín praktického výcviku, 3 mesiace odbornej prípravy

Súkromný pilot - licencia PPL(A):

Licencia PPL(A) je určená pre pilotov, ktorí chcú lietať na viac ako dvojmiestnych lietadlách a používať ich nielen pre vlastné potešenie, ale aj na súkromné alebo služobné cesty. Umožní držiteľovi vykonávať funkciu veliteľa lietadla s s jedným piestovým motorom (SEP) na nekomerčné lety do maximálnej osvedčenej hmotnosti 5,7 tony.

Kvalifikácia pre lety v noci - VFR NIGHT

5 hodín teoretickej výučby, 5 hodín praktického výcviku, 1 noc v tréningu

Kvalifikácia pre lety v noci - VFR NIGHT:

Kvalifikácia pre lety v noci umožňuje držiteľovi lietať v noci podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR). Výcvik nočného lietania je zameraný na zvládnutie väčšieho, najmä psychického stresu pilota spôsobeného obmedzenou viditeľnosťou zeme, horizontu a iných referenčných bodov, čo sťažuje priestorovú orientáciu.

Competency Based IR - CB-IR(A):

80 hodín teoretickej výučby, 40 hodín praktického výcviku, 3 mesiace odbornej prípravy

Competency Based IR - CB-IR(A):

Výcvik je určený na získanie úplnej prístrojovej kvalifikácie najmä pre neprofesionálnych pilotov. Výcvik IR na základe spôsobilosti zahŕňa menší rozsah teoretickej a praktickej prípravy a je založený predovšetkým na hodnotení spôsobilosti pilota. Po úspešnom absolvovaní skúšky získa pilot kvalifikáciu IR (A) a môže začať lety podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR).

LICENCIA LAPL(A)

Pilot ľahkého lietadla

na súkromné alebo služobné cesty. LAPL(A) povoľuje držiteľovi vykonávať funkciu veliteľa lietadla s jedným motorom s piestovým motorom (SEP) na nekomerčné lety do maximálnej osvedčenej vzletovej hmotnosti 2 000 kg s maximálne štyrmi osobami na palube vrátane veliteľa lietadla. Pre LAPL(A) platia nižšie požiadavky na zdravotnú spôsobilosť ako pre PPL(A).

100 hodín teoretickej výučby, 30 hodín praktického výcviku, 2 mesiace odbornej prípravy

Basic/Advanced Transition Training

Štandardizované preškolenie

Tento výcvik je určený pre pilotov PPL(A) a zabezpečuje hladký prechod z iného jednomotorového piestového lietadla, ktoré môže byť vybavené úplne inými systémami (elektrický systém, CAPS,...), avionikou alebo iným typom motora. Je prispôsobená skúsenostiam a schopnostiam pilota. Základný preškolovací výcvik je určený len pre lety VFR, rozšírený preškolovací výcvik je určený pre lety podľa prístrojov.

Samoštúdium na CirrusApproach.com, 6-10 hodín praktického školenia, 3 dni školenia

UPRT

Upset Prevention & Recovery Training

Výcvik predchádzania a vyberania neobvyklých polôh slúži na to, aby sa pilotovi vysvetlili príčiny a dôsledky prechodu lietadla do neobvyklej polohy, ako aj spôsoby riešenia situácie. Zároveň sa pilot naučí, ako takýmto situáciám predchádzať. Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) odporučila zaradiť tento výcvik do licencie CPL (A). V prípade ATPL(A) sa predpokladá, že výcvik UPRT bude povinne zahrnutý do učebných osnov.

5 hodín teoretického samoštúdia, 3 hodiny praktického výcviku, 3 dni školenia

PRE DRŽITEĽOV LICENCIE PPL(A)

Výcvik akrobacie

Cieľom kurzu je vycvičiť držiteľov pilotnej licencie na vykonávanie akrobatických manévrov. Výcvik možno absolvovať po získaní preukazu spôsobilosti PPL(A) a 40 letových hodín vo funkcii veliteľa lietadla od vydania preukazu spôsobilosti.

5 hodín teoretickej výučby a letu, 5 hodín praktického výcviku

IRI

Inštruktor pre prístrojovú kvalifikáciu

Instrument Rating Inštruktor - rozšírenie kvalifikácie letového inštruktora na výcvik žiadateľov o prístrojovú kvalifikáciu.

FI(A)

Výcvik na získanie inštruktorskej kvalifikácie

Výcvik FI(A) - kvalifikačná kategória letového inštruktora - oprávňuje pilotov pôsobiť ako letoví inštruktori na jednomotorových lietadlách.

ŠPECIÁLNE KURZY

CPL(A), ATPL(A), MEP-land, FI(A), IRI

Kurzy na požiadanie

KONVERZIA NA LICENCIU EASA

Validácia a prevod zahraničných licencií

Zabezpečíme konverziu alebo validáciu vášho pilotného preukazu získaného mimo EÚ (FAA, ICAO...) na pilotný preukaz podľa európskej legislatívy EASA.