IFR angol nyelv

Az IFR EN nyelvvizsgát alternatív módon is el lehet végezni:

  • Angol nyelvű képzés (az IR(A)/CBIR(A)/BIR(A)) elvégzésével vagy angol nyelvű elméleti vizsgák letételével.
  • Valamint az IR műszeres repülési vizsga letételével, amely során kétirányú R/T kommunikáció zajlott angol nyelven. A vizsgáztató bizonyítványt állít ki az ilyen vizsgáról.


Az IFR EN vizsga tartalma


A vizsga két részből áll:

  • írásbeli vizsga (max. 30 perc) – a sikeres teljesítést követően a pályázó továbblép a szóbeli részre
  • szóbeli rész – beszélgetés általános témákról, ATIS-jelentés meghallgatása, repülési szakszöveg megértése, repülési térképek használata.


Az IFR EN vizsga érvényessége

Az IFR EN vizsga eredménye: megfelel/nem felel meg. A nyelvvizsga sikeres letétele után az IFR EN élethosszig érvényes. A vizsgát az IR minősítés megszerzése előtt le kell tenni.