ICAO ANGLIČTINA

Obsah zkoušky ICAO EN

 • Rozhovor na obecné téma
 • Výklad odborných termínů
 • Čtení zkratek a čísel s použitím letecké frazeologie
 • Dekódování zprávy: METAR, TAF nebo NOTAM
 • Analýza a popis obrázku s leteckou tematikou
 • Poslech zprávy ATIS s následným dekódováním
 • Komunikace s ATC během simulovaného letu podle scénářeHodnocené oblasti


Examinátoři hodnotí během jazykového přezkoušení úroveň v šesti jazykových oblastech:

 • výslovnost
 • gramatika a větná skladba
 • slovná zásoba
 • plynulost řeči
 • porozumění
 • interakce

Každá z oblastí je ohodnocena úrovní 1 až 6. Nejnižší hodnota ze všech jazykových oblastí je konečným výsledkem celého přezkoušení - ICAO English Level.Úrovně a Platnosti zkoušky ICAO EN


ICAO Level 4 - Operational Level – platný po dobu 4 let (minimální provozní úroveň jazykové způsobilosti)

ICAO Level 5 – Extended Level – platný po dobu 6 let

ICAO Level 6 – Expert Level – neomezená platnost (bez expirace)

 

Certifikát o úspěšném absolvování zkoušky
Certifikát schválené organizace