Typy pilotních výcviků

Soukromý pilot letounů - licence PPL(A):

100 hodin teoretické výuky, 45 hodin praktického výcviku, 3 měsíce ve výcviku

Soukromý pilot letounů - licence PPL(A)

Licence PPL(A) je určena pilotům, kteří chtějí létat s více než dvoumístnými letouny a zároveň je využívat nejen pro svou zábavu ale i za účelem privátního nebo služebního cestování. Umožní jeho držiteli vykonávat funkci velícího pilota jakéhokoli jednomotorového pístového letounu (SEP) pro neobchodní lety, do maximální certifikované hmotnosti 5,7 tuny.

Kvalifikace pro lety v noci - VFR NOC

5 hodin teoretické výuky, 5 hodin praktického výcviku, 1 noc ve výcviku

Kvalifikace pro lety v noci - VFR NOC

Kvalifikace pro lety v noci umožní držiteli létat v noci podle pravidel letu za viditelnosti, tzv. VFR (Visual Flight Rules). Výcvik létání v noci je zaměřen na zvládnutí vyšší, především psychické zátěže pilota zapříčiněné omezenou viditelnosti země, horizontu a dalších referenčních bodů, což ztěžuje prostorovou orientaci.

Competency Based IR - CB-IR(A):

80 hodin teoretické výuky, 40 hodin praktického výcviku, 3 měsíce ve výcviku

Competency Based IR - CB-IR(A)

Výcvik je určen k získání plnohodnotné přístrojové kvalifikace zejména pro neprofesionální piloty. Výcvik typu Competency Based IR obsahuje menší rozsah teoretické a praktické výuky a je založen především na hodnocení kompetence pilota. Po úspěšném přezkoušení je pilot držitelem kvalifikace IR (A) a může začít vykonávat lety podle IFR (Instrument Flight Rules).

LICENCE LAPL(A)

Pilot lehkých letadel

privátního nebo služebního cestování. Licence LAPL(A) umožní jeho držiteli vykonávat funkci velícího pilota jakéhokoli jednomotorového pístového letounu (SEP) pro neobchodní lety, do maximální certifikované vzletové hmotnosti 2.000 kg, při maximálním počtu 4 osob na palubě, včetně velícího pilota. LAPL(A) má nižší požadavky na zdravotní způsobilost než PPL(A).

100 hodin teoretické výuky, 30 hodin praktického výcviku, 2 měsíce ve výcviku

Basic/Advanced Transition Training

Standardizované přeškolení

Tento výcvik je určen pro piloty s licencí PPL(A) a zajišťuje plynulý přechod z jiného jednomotorového pístového letounu, který může být vybaven zcela odlišnými systémy (elektrický systém, CAPS,…), avionikou nebo jiným typem motoru. Je přizpůsoben zkušenostem a kompetencím pilota. Základní přeškolení slouží pouze pro lety VFR, rozšířené přeškolení je určeno pro lety dle přístrojů.

Samostudium na CirrusApproach.com, 6-10 hodin praktického výcviku, 3 dny ve výcviku

UPRT

Upset Prevention & Recovery Training

Výcvik k předcházení a vybírání neobvyklých poloh slouží pilotovi k objasnění příčin a následků přechodu letounu do nezvyklé polohy a rovněž vysvětluje způsoby, jak nastalou situaci řešit. Zároveň se pilot ve výcviku naučí, jak těmto situacím vůbec předcházet. Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) doporučila zařazení tohoto výcviku k získání licence CPL (A). U ATPL(A) se počítá s povinným začleněním výcviku UPRT do osnov.

5 hodin teoretické výuky samostudiem, 3 hodiny praktického výcviku, 3 dny ve výcviku

Pro držitele licence PPL(A)

Výcvik akrobacie

Cílem kurzu je vycvičit držitele pilotních licencí k provádění akrobatických manévrů. Výcvik je možné absolvovat po udělení minimálně PPL(A) licence a 40 letových hodinách jako PIC od vydání průkazu způsobilosti.

5 hodin teoretické výuky a letu, 5 hodin praktického výcviku

IRI

Instruktor přístrojové kvalifikace

Instrument Rating Instruktor - rozšíření kvalifikace leteckého instruktora pro výcvik žadatelů o kvalifikaci létání podle přístrojů.

FI(A)

Výcvik pro získání kvalifikace instruktora

Výcvik FI(A) - Flight instructor qualification - kvalifikuje piloty k výkonu funkce instruktora létání na jednomotorových letounech.

Speciální kurzy

CPL(A), ATPL(A), MEP-land, FI(A), IRI

Kurzy na vyžádání

Převod na licenci dle EASA

Validace a převod zahraničních licencí

Zajistíme převod či validaci Vaší pilotní licence získané mimo EU (FAA, ICAO...) na pilotní licenci dle evropské legislativy EASA.