IFR ANGLIČTINA

Zkoušku IFR EN lze splnit i alternativně:

  • absolvováním výcvikového kurzu (IR(A)/CBIR(A)/BIR(A)) v anglickém jazyce nebo složením teoretických zkoušek v anglickém jazyce
  • a složením zkoušky dovednosti IR, během které probíhala oboustranná R/T komunikace v anglickém jazyce. Potvrzení o takovém provedení zkoušky nebo přezkoušení vystaví examinátor.


Obsah zkoušky IFR EN


Přezkoušení je složené ze dvou částí:

  • písemní test (max. 30 min.) – po úspěšném složení uchazeč pokračuje k ústní části
  • ústní část – rozhovor na obecné téma, odposlech zprávy ATIS, čtení odborného leteckého textu s porozuměním, použití leteckých map, odletových a příletových map.


Platnosti zkoušky IFR EN

Výsledkem zkoušky z angličtiny IFR je vyhověl/nevyhověl. Po úspěšném složení je zkouška platná doživotně. Přezkoušení je potřeba absolvovat před získáním přístrojové kvalifikace.